Eestlaetavate relvade ohutusreeglid!

1. Mitte mingil juhul ei tohi eeslaetavas relvas kasutada kaasaegset peamiselt nitrotselluloosil baseeruvat nö suitsuta püssirohtu. Isegi väikestes kogusetes on see ohtlik! Kaasaegne püssirohi reageerib vanaaegse relva jaoks liiga äkiliselt ja põlemiskambris liiga suure rõhuga, mille tulemuseks on relvaraua purunemine ja laskja vigastamine.

2. Kuul tuleb alati suruda vastu püssirohu laengut. Kuuli ja laengu vahele ei tohi jätta tühja õhuruumi. Õhuruumi jätmine võrdub torupommi valmistamisega.

3. Relva laadimisel ei tohi püssirohtu rauda kallata otse püssirohuplaskust, vaid tuleb kasutada laadimistopsi. Vastasel korral, kui rauda on jäänud mõni hõõguv osake, võib juhtuda, et kogu plasku plahvatab koos kõikide traagiliste tagajärgedega.

4. Relva laadimisel enesemõistetavalt ära suitseta.

5. Relva laadmisel tee enne laadimisvarda abil kindlaks, et see ei ole eelnevalt laetud. Mitmekordne laadmine võrdub torupommi valmistamisega.

6. Kui relv päästiku vajutamisel lasku ei soorita, hoia raua suu vähemalt minut aega ohutus suunas. Võib juhtuda, et laeng süttib viitega. Seejärel võid proovida uuesti laske sooritamist asendades tongi uuega või laadides süütepanni. Kui ka paari-kolme katse järel lasku ei toimu, siis tuleb relv ohutult tühjaks laadida. Relva ohutuks tühjaks laadmiseks eemalda süüteaugu nippel või mutter ning lase väikse voolikuga süütekambrisse vett. Seejärel eemalda kuul laadimisvarda otsa kinnitatava kuulivinna abil.

7. Vahel võib juhtuda, et enne kuuli sisestamist on püssirohi jäänud sisetamata. Sellisel juhul võib kuuli kätte saada, sisestades süüteava kaudu minimaalse koguse püssirohtu ja tehes seejärel ohutus kohas lasu.

8. Laskmisel ja laadmisel kasuta kaitseprille. Ning kindlasti ka kõrvatroppe kui pauku teed.

9. Relva ei tohi kindlasti transportida laetud süütepanniga või paigaldatud tongiga.